Høst 2009

De fleste klubbkveldene vil inngå i sesongmesterskapet. Dette betyr at i tillegg til å være selvstendige turneringer, vil resultatene lagres og telle med i mesterskapet. Denne høsten spiller vi 14 turneringer, hvor de 8 beste resultatene pr spiller er tellende i sammendraget.

Det er viktig å presisere at hver runde i seg selv er en fullverdig turnering, og at man fritt kan delta uten å ha ambisjoner eller mulighet til å spille mange runder i sesongmesterskapet.

Poeng utdeles etter poengsystemet vårt, slik at turneringer med mange deltakere betaler seg bedre enn turneringer med lite oppmøte.

 
Comments