Kast og sannsynlighet

For å kunne beregne risiko og velge taktikk er det viktig å kjenne til sannsynligheten for at du selv eller motstanderen skal treffe det eller det punktet i neste kast. Det kan løfte spillet ditt ytterligere ett hakk.

I denne tabellen ser du sannsynligheten for å treffe et gitt kast - enten ved at èn av terningene treffer, eller ved at en kombinasjon treffer. F eks kan 3 oppnåes både ved at en av terningene viser tre øyne - eller ved hjelp av kombinasjonene 1 2 eller 1 1. Det er derfor større sannsynliget for å treffe 3 enn 1, og igjen enda større sannsynlighet for å treffe 6 enn 3 (pga flere mulige kombinasjoner som gir 6 enn 3).

Store forskjeller
Som man ser er det store forskjeller mellom de forskjellige kastene. F eks inntreffer 6 i så mye som 47% av alle kast. Årsaken er, som nevnt, alle kombinasjonsmulighetene som gir 6.

Det er også viktig å huske prosentsjansen for 1. Årsaken er at 1 krever at man treffer 1 på en av terningene - altså gjelder denne sannsynligheten for ethvert kast hvor man er avhengig av at en av terningene skal treffe et antall øyne - f eks i en situasjon hvor man er slått ut og kun ett felt er åpent i boet: I 7 av 10 tilfeller vil man misse.

Ideelle tall
Det er verd å merke seg at tallene er ideelle - dvs at de gir prosentsjansen for alle mulige kombinasjoner. Ofte er imidlertid noen kombinasjoner umulige for oss pga at motstanderen sperrer feltene som trengs. Det er derfor viktig å justere for dette når man kalkulerer muligheter i hver enkelt situasjon. Som en tommelfingerregel kan man trekke fra 5% for alle utilgjengelige kombinasjoner. Selv om det blir litt unøyaktig er det ganske tett opptil.

Tallene som ikke er der
Noen tall står ikke oppført i listen: 13, 14, 17, 19, 21, 22 og 23. Dette skyldes det enkle faktum at det ikke finnes noen terningkombinasjoner som gir disse tallene. Det kan være greit å ha i bakhodet når man skal velge plasseringen av brikker.
Comments