Vi bruker negatu til å administrere og gjennomføre turneringer. Vi eier og utvikler systemet selv så det er skreddersydd til våre behov.

Pr i dag støtter systemet følgende funksjoner:
 • Turneringer fra 5 til 32 deltakere, i hoved- og oppsamlingsform. 
  • Deltakerpool gjør at man kun registrerer deltakere i første turnering de er med på 
  • Oversiktlige skjemaer for 8-, 16- og 32-turneringer. 
  • Ett-klikks flytting av deltakere i turneringstreet. 
  • Redigeringsmodus for korrigering av feil og etterregistrering av deltakere.
 • Rapportering av resultater og poeng
  • Poengsystemet er innebygget i negatu
  • Poengplasseringer blir automatisk regnet ut, basert på poengsystemet og antall deltakere.
  • Støtter splitt i både hovedturnering og oppsamling
  • Minirapport i aplikasjonen
  • Automatisk eksport av rapporter til txt og html.
 • Håndtering av premiering, også multiside.
 • Round Robin (alle mot alle)
 • Monrad, inkl rapportering 
Vi slenger gjerne over en kopi av negatu til andre klubber eller miljøer som arrangerer samme type turneringer. Ta kontakt på post@nesoddgammon.org.