Åpningskastene

Opp gjennom årene har det vært mange diskusjoner om hvordan de forskjellige åpningskastene bør spilles. Her kan du lese litt om årsakene til at åpningskastene blir spilt som de gjør.


65
24/13 uten tvil. 65 er et av de beste åpningskastene, siden det som regel er en fordel å få brikene frem. Fører ofte til løpespill.

64
Kan spilles på tre akseptable måter:
  • Å sikre 2-punktet med 8/2 6/2 har av mange blitt ansett som å være en klar feil på åpningskastet. Ikke desto mindre har det vist seg å være effektivt med et ekstra punkt i indre hjemland.
  • 24/14 med samme ideen som for 65. Litt mere risikabelt, siden brikken er i fare for å bli slått ut.
  • Endelig er der 24/18 13/9. Dette har lenge vært den foretrukne måten å spille 64 på. Trekket gir god kontrol over ytre hjemland, samtidig som man har en bygger til viktige indre punkter.
63
Normalt 24/18 med 6eren. Hvis planen er å løpe, spiller man videre 18/15 med 3eren. Normalt sett ønsker man å etablere punkter, og flytter derfor 13/10 med treeren for å få en bygger.

62

Samme prinsipp som 63. Derfor 24/18 13/11.

61
Igjen et av de helt knalle åpningskastene. Det er klart best å flytte 13/7 8/7. Gir gode muligheter for blokadespill mot de to brikkene på 24-punktet.

54

Mange flytter 13/8 13/9. Idéen er å oppnå gode muligheter for å etablere et punkt eller en blokade. Andre mener derimot at det er vigtig å få etablert et fremskutt anker så raskt som mulig. Derfor slotter man med 24/20 med 4eren og spiller 13/8 med 5eren. Ønsker man et løpespill, flytter man 24/15 med den bakerste brikken.

53
Det er korrekt å etablere 3-punktet med 8/3 5/3. Alle spilleplaner er fortsatt åpne.

52
Her er det korrekt å flytte 13/8 med 5eren. Deretter er det opp til hver enkelt om man vil flytte en bygger ned med 13/11 til blokadespill eller om man skal splitte på 24/22. Splittet regnes for å være litt bedre.

51
13/8 med 5eren og splittet 24/23 med 1eren regnes for korrekt. Ideen med splittet er å øke sjansen for å etablere et fremskutt anker. Man bør dog aldri undervurdere slottet 6/5, som i en årerekke var ansett som det eneste riktige. Mange ganger er det hensiktsmessig å søke mer kompliserte stillinger.

43

Computerene anbefaler flere forskellige trekk. Man kan flytte to byggere ned fra 13punktet med 13/9 13/10, hvilket gir gode muligheter for et blokadespill. Man kan slotte to ankere med det passive 24/20 24/21. Er undervurdert av mange spillere og fint å overraske med, siden mange er totalt ukjente med svarene. Endelig de to mest spilte, som minner mye om hverandre: 24/20 13/10 og 24/21 13/9. Ideen er i begge tilfeller å forsøke å skape et fremskutt anker, samtidig som man har sjansen til å ta et punkt i neste kast.

42
Det nest beste åpningskastet. Alt annet enn å ta 4-punktet med 8/4 6/4 er en kjempefeil. Det git gode sjanser for alle spilltyper samtidig som det setter motstanderen under press allerede fra starten av.

41

Samme idé som med 5-1. Det anses som best å spille 13/9 24/23. Her er splittet åpenbart, siden det er mer sannsynlig å få et konstruktivt neste kast med en bygger på 9-punktet. Dog skal man ikke undervurdere 13/9 6/5, som stadig spilles av mange - om enn sjeldent.

32
I mange år var det ansett som korrekt å spille to byggere ned fra midtpunktet med 13/11 13/10. I dag er det vel så akseptabelt med anker-slottet 24/21 13/11. Et alternativ som kan komplisere spillet, er den noget utradisjonelle 24/22 13/10.

31
Det soleklart beste åpningskastet. Her etableres 5-punktet med 6/5 8/5. Modstanderen er under press, og man har initiativet til å prege spillet allerede fra begynnelsen.

21

Her er det korrekt å spille 2eren ned 13/11. Mange splitter så med 24/23. Andre foretrekker å slotte 5 punktet med 6/5. Årsaken til dette er at når brikken på 5-punktet hittes, har man viktige konstruktive 6ere fra baren (11/5*). Et rolig, om enn noe passivt, alternativ er 13/10.

(Oversatt fra en artikkel på det danske forbundets sider)
Comments